Lila Dance & Company, KOLIWOOD

Lila Dance & Company, KOLIWOOD

Lila Dance & Company esittää 13.6.

KOLIWOOD

Teos, koreografia Toni Keski-Liikala, esiintyjinä kuvataiteilijat Elina Autio, Tiina Hallakorpi, Kaarina Ormio ja Kirsti Rautasalo

“Kulkijalle ympäristö todentuu karttakoordinaatteina, polkureitteinä ja erilaisina matemaattisina etäisyyksinä. Toisaalta etäisyydet edustavat Kolin ympäristössä myös mielemme polkuja, jolloin erilaiset reitit ovat intuitiivisesti eri tavalla pitkiä, lyhyitä, vaikeita tai helppoja. Myös hengityksemme muuttuu osaksi ympäristöä ja toimii tällöin vuorovaikutuksessa muun luonnon kanssa.

Teoksessa kuvataidelähtökohta soveltaa tanssitaiteelle tyypillistä kehollista työskentelyprosessia. Esiintyjinä on joukko kuvataiteilijoita, joiden työskentely on eräänlaista ammattilähtöistä “mentorointia” kuvataiteen ja tanssitaiteen välillä. Tanssijan fyysisen liikkeen kannalta voitaisiin kysyä, mihin tanssi päättyy ja mistä kuvataide alkaa. Työskennellessä Kolin ympäristö, tanssi ja visuaalinen taide käyvät ikään kuin sokraattista dialogia toistensa kanssa. Teoksessa taiteilijoiden materiaalina ja työvälineenä on kehon oma liike.”