piispanen_hamel

Harri Piispanen (Helsinki) ja Tristan Hamel (Helsinki, Ranska)

Maasta

“Maasta” on Kolille Harri Piispasen ja Tristan Hamelin yhteistyönä syntynyt teos. Kaskettavan alueen keskelle toteutettu työ koostuu puunrungon muotoisista saviveistoksista, joista kukin on rakennettu kannon päälle. Ajatuksena on, että veistokset ”poltetaan” alueen kaskeamisen yhteydessä. Olosuhteiden ollessa oikeat, lopputuloksena saattaa syntyä keraamisia teoksia perinteisen kaskeamisen ohessa – muutoin savi palaa hiljalleen takaisin maahan, josta se on alunperin otettukin.

Metsähallituksen luontopalvelut kaskesi 26.8 Ollilan tilan läheisyydessä, jolloin Tristan Hamelin ja Harri Piispasen “Maasta” teos sai uuden yllätyksellisen muotonsa. (linkki tiedotteeseen: http://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?14064)

Valokuvat / photos: Teijo Karhu

Harri Piispanen

1981, Helsinki
www.harripiispanen.eu

Olen helsinkiläinen kuva- ja ympäristötaiteilija. Pyrin työskentelemään mahdollisimman monipuolisesti muun muassa installaation, performanssin ja veistoksien parissa – tavoitteeni on antaa sisällön määrittää työn muodon ja siihen käytettävän materiaalin. Ympäristöön toteutettavat teokset syntyvät usein vastauksena paikkaan: alustava ajatus on olemassa, mutta lopullinen muoto ratkeaa vasta paikan päällä.

Tristan Hamel

Visual Artist
1983, France

Helsinki, Finland

tristanhamel.eu

Olen kuvataiteilija, asuinpaikkana Helsinki, ja suoritan parhaillaan tohtorin tutkintoa Taiteen laitoksella Aalto Yliopistossa. Sekä akateeminen että taiteellinen työskentelyni lähtevät ympäristötaiteesta ja teen enimmäkseen paikkasidonnaisia teoksia. Tässä tarkoituksessa en käytä tiettyä materiaalia vaan ennemminkin annan työskentelypaikan rajoituksien ja mahdollisuuksien määrittää sen. Viime aikoina olen työstänyt paljon aineistoa, jossa yhdistetään perinteinen ympäristötaide ja digitaalisten teknologioiden käyttö niin että tietoliikenneverkosta tulisi olennainen osa teospaikan kontekstia.